پلن 1 پلن 2 پلن 3   
کنترل پنل CPanel CPanel CPanel
فضا 100 مگابایت 200 مگابایت 500 مگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود نامحدود نامحدود
وب سرور LiteSpeed LiteSpeed LiteSpeed
دیتاسنتر هتزنر هتزنر هتزنر
نوع هارد سرور SSD SSD SSD
آنتی شلر و آنتی ویروس done done done
امکانات سیستمی      
تعداد پارک دامنه نامحدود نامحدود نامحدود
ادان دامین diss 1 2
ساب دامین نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود نامحدود نامحدود
گواهینامه SSL رایگان done done done
خدمات شرکت      
امکان ارتقا و تحویل آنی done done done
انتقال رایگان سایت done done done
دامنه .ir رایگان diss diss در سفارش سالانه
بکاپ گیری خودکار روزانه / هفتگی روزانه / هفتگی روزانه / هفتگی
قیمت ها      
قیمت ماهانه 3 هزار تومان 4 هزار تومان 6 هزار تومان
قیمت سالانه 30 هزار تومان 42 هزار تومان 60 هزار تومان
خرید سفارش سفارش سفارش


پلن 4 پلن 5 پلن 6   
کنترل پنل CPanel CPanel CPanel
فضا 1 گیگابایت 2 گیگابایت 5 گیگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود نامحدود نامحدود
وب سرور LiteSpeed LiteSpeed LiteSpeed
دیتاسنتر هتزنر هتزنر هتزنر
نوع هارد سرور SSD SSD SSD
آنتی شلر و آنتی ویروس done done done
امکانات سیستمی      
تعداد پارک دامنه نامحدود نامحدود نامحدود
ادان دامین 3 4 8
ساب دامین نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود نامحدود نامحدود
گواهینامه SSL رایگان done done done
خدمات شرکت      
امکان ارتقا و تحویل آنی done done done
انتقال رایگان سایت done done done
دامنه .ir رایگان در سفارش 6 ماهه در سفارش 6 ماهه در سفارش 3 ماهه
بکاپ گیری خودکار روزانه / هفتگی روزانه / هفتگی روزانه / هفتگی
قیمت ها      
قیمت ماهانه 9 هزار تومان 12 هزار تومان 18 هزار تومان
قیمت سالانه 96 هزار تومان 132 هزار تومان 192 هزار تومان
خرید سفارش سفارش سفارش

پلن 7 پلن 8   
کنترل پنل CPanel CPanel
فضا 10 گیگابایت نامحدود
ترافیک ماهانه نامحدود نامحدود
وب سرور LiteSpeed LiteSpeed
دیتاسنتر هتزنر هتزنر
نوع هارد سرور SSD SSD
آنتی شلر و آنتی ویروس done done
امکانات سیستمی    
تعداد پارک دامنه نامحدود نامحدود
ادان دامین نامحدود نامحدود
ساب دامین نامحدود نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود نامحدود
گواهینامه SSL رایگان done done
خدمات شرکت    
امکان ارتقا و تحویل آنی done done
انتقال رایگان سایت done done
دامنه .ir رایگان در سفارش 3 ماهه در سفارش 3 ماهه
بکاپ گیری خودکار روزانه / هفتگی روزانه / هفتگی
قیمت ها    
قیمت ماهانه 25 هزار تومان 40 هزار تومان
قیمت سالانه 276 هزار تومان 320 هزار تومان
خرید سفارش سفارش


همین حالا شروع کن!